Program design for practicing signs used in Dutch Sign Language

A study into how use of a webcam and direct feedback can reduce the amount of performance mistakes

Persoon oefent achter de laptop met gebarentaal met behulp van het ontworpen programma

Nederlandse gebarentaalstudenten hebben buiten hun lessen niet altijd iemand om mee te oefenen en kunnen dan geen feedback krijgen. Dit kan demotiverend zijn of resulteren in het verkeerd uitvoeren van de gebaren. Een mogelijke oplossing die ik heb bedacht voor dit probleem, is dat studenten kunnen oefenen met (individuele) gebaren voor een webcam, terwijl ze zichzelf kunnen zien en direct en automatisch feedback krijgen.

Met behulp van een veldonderzoek heb ik ontdekt dat er onder de Nederlandse doelgroep en bij het Nederlands Gebarencentrum, behoefte en interesse is een systeem dat de studenten direct feedback geeft terwijl ze thuis gebaren oefenen, voor een webcam. Vandaar dat ik voor mijn eind thesis van de studie Human Centered Multimedia, heb onderzocht wat dit programma moet bieden en hoe het moet werken. Vervolgens heb ik hier een prototype van ontwikkeld en deze getest (zie filmpje). Uit het onderzoek bleek dat een combinatie van tekstuele en visuele feedback nodig is om aan de behoeften van de gebruikers te voldoen en om het aantal uitvoeringsfouten te verminderen. De bijbehorende test gaf aan dat studenten inderdaad profiteren van het ontworpen programma dat deze feedback biedt.