Usability Fitpas.nl


Holland Fit ondersteunt bedrijven met het bevorderen van de bevlogenheid en inzetbaarheid van de medewerkers. Ze ontwikkelen motiverende diensten, waarbij het zich richt op de vitaliteit van de mens. Eén van de online diensten is het online platform fitpas.nl. Grote organisaties kunnen zich hierbij aansluiten. Alle medewerkers krijgen dan een eigen profiel op het platform. Met behulp van fitpas.nl probeert Holland Fit de medewerkers te stimuleren om gezonder te leven. Daarnaast worden via fitpas.nl voordelige abonnementen, (sport)lessen en ontspanningsactiviteiten aangeboden, die fitpashouders direct op de website kunnen boeken of zelfs kunnen betalen met een door de werkgever beschikbaar gesteld budget.

Uit de uitkomsten van de jaarlijkse gebruikerspeiling van fitpas.nl bleek dat het platform aan verbetering toe was. Hiervoor was hier extra onderzoek nodig en er moest er zorgvuldig worden nagedacht over de verbeteringen. Zij gaven mij daarom de volgende opdracht: Onderzoeken op welke manier fitpas.nl verbeterd kon worden, zodat Holland Fit de veranderingen zou kunnen doorvoeren om de gebruikers van de website beter van dienst te kunnen zijn.

Uit mijn onderzoek (bestaande uit een expert review, doelgroeponderzoek, gebruikers-klachtenonderzoek, benchmark, interviews met de medewerkers van Holland Fit), kwamen een aantal grote verbeterpunten naar boven. In overleg met Holland Fit is besloten dat ik een verbetervoorstel zou schrijven voor de structuur van de website en een ontwerp zou maken voor het platform op mobiel formaat. Fitpas.nl was namelijk nog niet geschikt voor gebruik op tablets of smartphones.


Dit is een schermopname van het door mij ontworpen en geprogrammeerde prototype. Het prototype is geprogrammeerd in HTML, CSS en Jquery en is gebruikt om de nieuwe ontwerpen te testen onder de doelgroep.