DIGITOP’s

Group interventions in juvenile penitentiaries made digital

In de penitentiaire jeugdinrichtingen in Nederland moeten alle jongeren deelnemen aan groepsinterventies om zich voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving. Deze sessies worden gegeven door een mentor, in groepen van 3 tot 8 jongeren. Tijdens een groepsessie wordt er gesproken over het onderwerp van die week en doen ze oefeningen op basis van het programma TOPs! ontwikkeld door Stichting180. TOPs! is een groepsprogramma dat jongeren van twaalf tot vierentwintig jaar bewust maakt van hun eigen denken en doen én hen leert hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Al het lesmateriaal is op papier, o.a. in de vorm van gespreksonderwerpen en rollenspellen die gespeeld kunnen worden.

Van Click F1 kregen wij (ik samen met 3 medestudenten) de vraag om een manier te bedenken om deze groepsprogramma’s te kunnen moderniseren en digitaliseren. Wij waren vrij in de manier waarop wij dat zouden doen. Zij gaven ons hiervoor de mogelijkheid om twee jeugdinrichtingen te bezoeken en met de jongeren te kunnen spreken.


Op basis van ons vooronderzoek hebben wij DIGITOPs ontworpen. Dit is een groepsspel voor blended learning, gespeeld op tablets. Het spel bestaat uit individuele- en groepsminigames waarmee punten behaald kunnen worden voor een gezamelijk doel/beloning. Het spel is ontworpen om de interventies boeiender te maken en de motivatie van de jongeren, om actief deel te nemen, te verbeteren. Daarnaast kan het ook de skill om samen te werken positief bevorderen. Het systeem zorgt er ten slotte ook voor dat de jongeren werken met de hedendaagse technologie. Op deze manier werken de jongeren aan de zogenaamde 21e century skills, om deze vaardigheden bij te houden.

Met behulp van een prototype is het spel getest met meerdere jongeren in de jeugdinrichting De Hunnerberg. De poster geeft een globaal beeld van het interactieontwerp van DIGITOPs en de technische uitwerking van het systeem. Nadat wij DIGITOPs gepresenteerd hadden is Click F1 verder gegaan met het ontwikkelen van dit spel.

Poster_IDP-2017